• Om oss
  • /
  • Policy för personuppgifter

Policy för Personuppgifter

Denna integritetspolicy gäller för information som uppges i anslutning till köp på hemsidan villavilla.se eller vid direkt kontakt med företaget VillaVilla:

Personuppgiftsansvarig är:

VillaVilla A/S
Livøvej 2A
DK-8800 Viborg

CVR. 31347904

Vilka upplysningar samlas in och behandlas?

Innan du kan ingå avtal med oss på VillaVilla behöver vi följande information:

  • Namn
  • Adress
  • Telefonnummer
  • E-postadress

Vid enskilda tillfällen kan vi ha behov av att känna till ditt bankkontonummer. Omedelbart efter användningen av bankkontonumret (t.ex. vid återbetalning av depositionsavgift), raderas denna information.

Vi registrerar dina personuppgifter med ändamålet att kunna leverera tjänsten till dig.

Personuppgifterna registreras hos VillaVilla A/S och lagras i enlighet med bokföringslagens regler och föreskrifter i fem år, varefter upplysningarna raderas.

När sker databehandlingen?

Insamling, registrering och behandling av data sker:

  • Vid genomförande av en beställning
  • Vid elektronisk korrespondens
  • Vid anmälan för vårt nyhetsbrev

När personuppgifter samlas in via vår webbplats ser vi till att det alltid sker med ditt uttryckliga godkännande, så att du har informerats om exakt vilka uppgifter som samlas in och varför.

Vem delar vi uppgifterna med?

För att kunna leverera tjänsten till dig på bästa sätt, vidarebefordras ditt namn och telefonnummer till semesterhusets tjänstekonsult.

Vi samarbetar dessutom med en rad företag som lagrar och behandlar data. Företagen behandlar uteslutande upplysningarna för vår räkning och får inte använda dem för egna syften.

Vi samarbetar endast med personuppgiftsbiträden inom EU eller i länder där vi kan ge dina upplysningar tillräckligt skydd.

Datasäkerhet

VillaVilla har infört procedurer för datasäkerhet så att den insamlade informationen skyddas mot förlust, ändringar eller missbruk.

Vi säkerhetsintrång kommer Datatilsynet (dataskyddsmyndigheten) att underrättas inom 72 timmar efter tidpunkten då intrånget i personuppgiftssäkerheten konstaterades. Dessutom kommer de registrerade personerna att underrättas om intrånget utan onödig fördröjning.

Skydd av personuppgifter

I den utsträckning som personuppgifter om dig behandlas har du enligt persondataloven (den danska personuppgiftslagen) rätt att få veta vilka personuppgifter som kan hänföras till dig. Om det visar sig att de uppgifter eller data om dig som behandlas är inkorrekta eller vilseledande, har du rätt till att kräva att de rättas, tas bort eller spärras. Du kan alltid invända mot att uppgifter om dig blir föremål för behandling. Du kan också alltid återkalla ditt samtycke. Du har möjlighet att klaga över behandlingen av uppgifter och data som gäller dig. Klagomål ges till Datatilsynet (den danska dataskyddsorganisationen), i enlighet med persondataloven (den danska personuppgiftslagen) § 58, stycke 1.

Om du önskar tillgång till de upplysningar som är registrerade om dig hos VillaVilla, kan du vända dig till [email protected] eller ta kontakt via telefon på +45 8725 7165.

Cookies

På Villavilla.se används cookies med ändamålet att förbättra webbplatsen och dess funktionalitet, och därmed göra besöket så enkelt som möjligt för dig. Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke till cookies.

Loggstatistik

Vi använder en loggstatistik på Villavilla.se vilket betyder att ett statistiksystem samlar in information som kan ge en statistisk bild av hur många besökare vi har, var de kommer ifrån och var på webbplatsen de befinner sig när de lämnar den.

Loggstatistiken används endast med ändamål att förbättra Villavilla.se