Trygghetsgaranti

Trygghetsgarantin ingår i hyran och omfattar följande: 

Avbokning/upphävande

Om hyresgästen vill ändra eller upphäva hyresavtalet gäller följande riktlinjer:

Inom sju dagar från bokningstillfället kan man ändra eller upphäva bokningen fritt såvida det är mer än fyra veckor innan planerad ankomst.

Upp till åtta veckor innan planerad ankomst

Vid upphävande betalas en avbokningsavgift på 25 % av hyran.

Vid ändring betalas en ändringsavgift på kr 1.500 (för bokningar gjorda före 14.7.2023 är ändringsavgiften kr. 650).

Mindre än åtta veckor innan planerad ankomst

Bokningen kan inte ändras eller avbokas såvida det inte handlar om ett försäkringsmål (se mer nedanför).

Avbokningsförsäkring

Trygghetsgarantin innehåller en avbokningsförsäkring. Avbokningsförsäkringen täcker dig om du måste avbryta din bokning eller avbryta din semester i förtid på grund av:

  • dödsfall inom den försäkrades närmaste familj
  • akut uppkommen sjukdom eller skada inom den försäkrades närmaste familj
  • skilsmässa
  • komplikationer i samband med graviditet
  • oväntad uppsägning av den försäkrade
  • brand eller inbrott i den försäkrades bostad
  • betydande skador på den försäkrades egen verksamhet till följd av inbrott, brand, bedrägeri, olagliga arbetsnedläggelser osv.
  • närvaro som vittne eller jurymedlem krävs

Du kan läsa de fullständiga försäkringsvillkoren här.

Om du behöver använda försäkringen kan du anmäla skadan online till Gouda här.

Skador orsakade av hyresgäst

Hyresgästen förpliktar sig att behandla hyresobjektet på ett rimligt vis. Hyresgästen ska lämna hyresobjektet i samma skick som vid ankomsten och densamma är ansvarig för de skador på hyra stugan eller dess inredning som kan uppstå under hyresperioden och som förvållas av hyresgästen själv eller andra som getts åtkomst av hyresgästen till den hyrda hyra stugan. Hyra stugans servicekonsult gör en kontroll av skador på stugan eller inredningen efter varje vistelse och innan nästa hyresavtal träder i kraft.

Det ingår dessutom en allrisk försäkring i trygghetsgarantin som täcker skador på den hyrda semesterbostaden. Självrisken är 1 000 DKK

Om du behöver använda försäkringen, vänligen kontakta husets servicekonsult eller VillaVilla.se.