Hyresvillkor

Dessa hyresvillkor gäller mellan VillaVilla A/S (nedan kallad ”VillaVilla”) och hyresgästen av en semesterbostad. Observera att VillaVilla agerar som förmedlare av semesterbostaden åt semesterbostadens ägare och hjälper således endast till med att tillgängliggöra semesterbostaden på semesterbostadens ägares uppdrag och med att administrera hyresavtalet.

1. Bokning och betalning

1.1 Bokning och avtal

När du bokar en semesterbostad på Villavilla.se är bokningen bindande först när den har bekräftats. Bokningsbekräftelsen skickas via e-post.
Avtalen med VillaVilla ingås på danska. Om du som hyresgäst vill få en kopia av din bokningsbekräftelse kan du gå till hyresgästinloggningen eller skicka en förfrågan via e-post till mail@villavilla.com.

1.2 Betalning

Vid bokning av semesterbostaden krävs alltid en förskottsbetalning på minst 25 % av hyresbeloppet. Resterande belopp debiteras cirka 8 veckor innan hyresperioden börjar. För bokningar som görs senare än 8 veckor före hyresperiodens början ska hela beloppet betalas omedelbart efter att hyresgästen har fått bokningsbekräftelsen.

Om ovanstående betalningsvillkor inte uppfylls har VillaVilla rätt att säga upp hyresavtalet. Om VillaVilla säger upp avtalet återbetalas inte eventuella förskottsbetalningar till hyresgästen.

Utöver hyran tar VillaVilla ut en avgift för beställd städning av semesterbostaden samt en deposition som betalas senast vid ankomsten till semesterbostaden, se punkt 1.3 nedan. Förutom betalning av hyran för semesterbostaden är hyresgästen skyldig att betala för förbrukningen av el, vatten och uppvärmning under hyresperioden. Om depositionen betalas kontant vid ankomsten till semesterbostaden betalas förbrukningen i slutet av hyresperioden vid hyresgästens avresa. Betalningen görs till VillaVilla. Se mer under punkt 1.4 nedan.

På Villavilla.se kan du betala med:

  • Swish
  • Trustly
  • Apple Pay
  • Visa
  • MasterCard
  • Banköverföring

Uthyrning av semesterhus är momsbefriat i Danmark. Priserna är de dagsaktuella priserna.

1.3 Deposit

Hyresgästen måste betala en deposition senast vid ankomsten till semesterbostaden som säkerhet för hyresgästens betalning av eventuella ytterligare utgifter, inklusive hyresgästens förbrukning, eventuella skador som hyresgästen orsakat i semesterbostaden med mera. Depositionens belopp anges i bokningsbekräftelsen. Notera att för hyresperioder längre än 13 dagar kommer en dubbel deposition att debiteras.

Depositionen (och eventuell slutstädning, se punkt 2.3 nedan) kan betalas på tre sätt:
1. Kontant till husets servicekonsult vid ankomsten*.
2. Online före ankomst via den hyresgästinloggning som anges i bokningsbekräftelsen. Var uppmärksam på att det kan vara en hanteringstid på upp till tre veckor innan den slutliga depositionsavräkningen är klar.
3. Via banköverföring. Även här kan det vara en hanteringstid på upp till 3 veckor innan den slutliga depositionsavräkningen är klar.

Hyresgästens förbrukningskostnader (för el, vatten och uppvärmning), se punkt 1.4 avräknas från den deposition som hyresgästen har betalat. Om förbrukningskostnaderna överstiger den deposition som hyresgästen har betalat kommer hyresgästen att debiteras det överskjutande beloppet när beloppet fastställs slutgiltigt.

*Vissa semesterbostäder tillåter inte kontant betalning vid ankomsten. I så fall anges det i bokningsbekräftelsen att depositionen (och eventuell slutstädning enligt punkt 2.3 nedan) måste betalas till VillaVilla före ankomsten.

1.4 Förbrukning

Utöver hyran betalar hyresgästen för hyresgästens förbrukning under hyresperioden, vilket inkluderar kostnader för el, vatten och uppvärmning. VillaVilla har rätt att ta ut en extra avgift för administration med mera i samband med slutavräkningen efter hyresperioden utöver den faktiska förbrukningen.

Enhetspriserna inklusive administrationsavgift framgår på hyresgästinloggningen. Vid eventuella prishöjningar för enskilda förbrukningskostnader har VillaVilla rätt att höja enhetspriserna i motsvarande grad utan föregående meddelande.

Hyresgästens förbrukningskostnader (för el, vatten och uppvärmning) avräknas från den deposition som hyresgästen har betalat. Servicekonsulten har rätt att göra en sådan avräkning om depositionen har betalats kontant till husets servicekonsult vid ankomsten. Om förbrukningskostnaderna överstiger den deposition som hyresgästen har betalat kommer hyresgästen att debiteras det överskjutande beloppet när beloppet fastställs slutgiltigt.

Hyresgästen är ansvarig för hela förbrukningen under hela hyresperioden.
Om inget separat avtal har ingåtts med VillaVilla om senare ankomst och/eller tidigare avresa kommer mätarna att avläsas i början av hyresperioden (vanligtvis kl. 15.00) och igen i slutet av hyresperioden och förbrukningen kommer att debiteras i enlighet med detta.

Energiförbrukningen i hus med bubbelpool eller pool varierar mycket beroende på semesterbostadens storlek, utformning, väderförhållanden, antal personer och allmän användning. Hyresgästen bör räkna med en högre energiförbrukning för hus med bubbelpool eller pool jämfört med traditionella semesterbostäder, eftersom det krävs mer energi för att hålla en simbassäng/bubbelpool uppvärmd. Hyresgästen är alltid välkommen att kontakta VillaVilla per telefon om hyresgästen vill ha en icke-bindande uppskattning av förbrukningen för en specifik semesterbostad.

2. Ankomst, avrese och servicekonsult

2.1 Ankomst och avresa

Uthyrningen börjar kl. 15.00 på ankomstdagen.
Senast ett dygn innan hyresperioden börjar ska hyresgästen kontakta den lokala servicekonsulten, se punkt 2.2 nedan, via det telefonnummer som VillaVilla tillhandahåller för att göra upp om nyckelöverlämning med mera.

Vid hyresgästens ankomst till semesterbostaden kommer en servicekonsult om möjligt att välkomna hyresgästen och ge information om semesterbostaden och dess faciliteter. Vid samma tillfälle ska depositionen och eventuell städavgift betalas om de inte har betalats före ankomsten. Hyresgästen och servicekonsulten ska gemensamt läsa av förbrukningsmätarna och skriva ner värdena, se även punkt 1.4 ovan.

Semesterbostaden måste vara utrymd senast kl. 10.00 på avresedagen (och senast kl. 11.00 om avresedagen är en söndag) om inte annat skriftligen överenskommits. Vid avresan måste förbrukningsmätarna avläsas på nytt och förbrukningskostnaderna beräknas och betalas.

2.2 Servicekonsult

Varje semesterbostad har en lokal servicekonsult. Servicekonsulten kommer om det är möjligt att välkomna hyresgästen vid ankomsten. Servicekonsulten ger gärna information om semesterbostadens olika faciliteter och om det lokala området. Om det skulle uppstå några frågor under vistelsen kan servicekonsulten också kontaktas på det telefonnummer som VillaVilla tillhandahåller.

Kontaktuppgifterna för servicekonsulten finns på hyresgästinloggningen.

2.3 Städning

VillaVilla rekommenderar att hyresgästen beställer slutstädning av semesterbostaden. Semesterbostäderna är stora och det är mycket tidskrävande att städa dem ordentligt. Kostnaden för städning av professionella städare beror på storleken och utformningen av semesterbostaden. Priset framgår av beskrivningen av det enskilda huset och städningen betalas kontant till servicekonsulten vid ankomsten till semesterbostaden.

Oavsett om hyresgästen väljer att beställa städning eller inte måste hyresgästen göra följande före avresan:
• Ställa i ordning både utomhus och inomhus
• Diska och tömma diskmaskinen
• Rengöra trädgårdsgrillen
• Tömma alla sopkärl
• Slänga tomma flaskor osv. i närmaste återvinningsbehållare
• Placera alla inventarier där de var vid ankomsten
• Avlägsna eventuella djurhår och annat djuren lämnar efter sig
• Avlägsna eventuella cigarettfimpar

Om ovanstående inte görs vid avresan har servicekonsulten rätt att ta ut en extra avgift för detta.

Om hyresgästen väljer att städa semesterbostaden själv måste VillaVillas städanvisningar följas. 

Observera att det inte finns något städmaterial i semesterbostaden, så hyresgästen måste ta med eget städmaterial.

3. Semesterbostaden

3.1 Antal personer

Det maximala antalet personer som kan bo i semesterbostaden vid varje tidpunkt anges i beskrivningen av det enskilda huset (barn under 3 år som använder resesäng och barnstol räknas inte med). Om det finns fler personer i semesterbostaden eller på tomten än vad som är tillåtet utgör detta ett brott mot hyresavtalet från hyresgästens sida och husägaren, servicekonsulten och/eller VillaVilla har rätt att avvisa de övertaliga personerna från semesterbostaden utan föregående meddelande.

Om en sådan avvisning inte följs har VillaVilla rätt att säga upp hyresavtalet som följd av ett väsentligt avtalsbrott. I sådana fall har VillaVilla rätt att utan föregående meddelande avvisa alla personer, inklusive hyresgästen, från semesterbostaden. Hyresgästen har inte rätt till återbetalning av hyran för den tid som hyresgästen har blivit avvisad från semesterbostaden.

3.2 Internet och TV

Internet och TV är en extratjänst som hyresvärden tillhandahåller hyresgästen. Semesterhusområden kan påverkas av bristande täckning/signal. VillaVilla och/eller husägaren kan inte hållas ansvariga för eventuella problem med dålig signal, bristande täckning eller låg hastighet. Detsamma gäller för överbelastning av antenner, kabelproblem och andra problem hos leverantören. Användningen av tjänsten måste ske i enlighet med gällande lagstiftning, vilket till exempel innebär att upphovsrättsregler måste följas om du kopierar material från internet och att ingen olaglig streaming får ske.

3.3 Simbassäng, bubbelpool och bastu

De flesta semesterbostäderna har simbassäng, bubbelpool och bastu. Poolen fylls och värms upp vid ankomsten till semesterbostaden och har som standard en temperatur på 26–29 grader.

För att säkerställa optimal vattenkvalitet kontrolleras semesterbostadens simbassäng regelbundet. Hyresgästen är därför skyldig att ge poolteknikern tillträde till poolrummet. VillaVilla kommer att försöka informera hyresgästen i så stor utsträckning som möjligt om poolteknikerns behov av tillträde till semesterbostaden. I vissa fall får poolen inte användas under en kort period efter kontrollen. I sådana fall informeras hyresgästen av poolteknikern.

Av säkerhetsskäl är hyresgästen skyldig att följa alla anvisningar som ges av VillaVilla, husägaren eller husets servicekonsult när det gäller användningen av simbassängen, bastun och bubbelpoolen. Hyresgästen är ansvarig för användningen av simbassängen, bubbelpoolen och bastun. Barn får aldrig vistas i poolrummet utan vuxnas uppsikt.

Det är inte tillåtet att hälla vatten på bastuaggregatet i semesterbostaden.

3.4 Faciliteter

I de allra flesta semesterbostäder finns det många tekniska installationer, till exempel tvättmaskin, simbassäng, bubbelpool, bastu, airhockey, parabolantenn, TV och liknande. Eftersom dessa faciliteter är tillgängliga för hyresgästen utan separat betalning kan varken VillaVilla eller husägaren hållas ansvarig för tillfälliga och oförutsedda avbrott, fel eller brister i faciliteterna. Om hyresgästen har problem med de tekniska installationerna eller faciliteterna ska servicekonsulten kontaktas så att problemen kan åtgärdas så snart som möjligt.

3.5 Loft

I flera av semesterbostäderna finns det ett loft med sovplatser. Dessa sovplatser är vanligtvis inte lämpliga för små barn, äldre personer eller personer med nedsatt rörelseförmåga, eftersom man ofta måste ta sig upp till loftet via en lutande stege. Användningen av loftet sker på hyresgästens eget ansvar. Kontrollera alltid att stegen till loftet är korrekt monterad innan den används.

3.6 Ved till vedspisen

Ved för eldstaden eller vedspisen ingår inte i hyresbeloppet. Du kan ofta köpa ved i små mängder lokalt. Du måste tömma eldstaden eller vedspisen på aska före avresan.

3.7 Att ta med sig

Hyresgästen måste ta med sig följande till semesterbostaden: sängkläder (lakan, påslakan och örngott), dynor till utemöbler, kökshanddukar, disktrasor, badhanddukar, toalettartiklar och städmaterial, inklusive disk- och tvättmedel.

För hus med spelkonsoler och annan elektronisk utrustning måste du själv ta med dig filmer, spel, musik osv. Se VillaVillas förslag till komihåglista här.

3.8 Husdjur

I flera av semesterbostäderna är det tillåtet att ta med upp till två hundar eller katter, medan det i andra semesterbostäder inte är tillåtet att ha med sig djur. Se de enskilda husbeskrivningarna för mer information.

Varken VillaVilla eller husägaren kan garantera att husdjur inte har vistats i semesterbostäder där husdjur inte är tillåtna. VillaVilla och/eller husägaren avsäger sig därför allt ansvar för eventuella allergiska reaktioner, besvär eller andra former av obehag som kan vara relaterade till eventuella husdjur som tidigare har vistats i semesterbostäderna.

Hyresgästen bör alltid kontrollera gällande regler för eventuell karantän vid inresa med husdjur från utlandet.

Om hyresgästen har med sig husdjur är det hyresgästens ansvar att se till att husdjuren är under kontroll, att de inte orsakar olägenheter för grannar eller andra och att de alltid befinner sig inom semesterbostadens tomt eller hålls i koppel.

Det är inte tillåtet att lämna husdjur ensamma i semesterbostaden. Husdjur får inte vistas i sängar och möbler. Allt hår och annat djuren lämnar efter sig ska städas bort från semesterbostaden och utomhusområdena före avresa – även vid beställning av slutstädning.

För vissa av VillaVillas semesterbostäder är det möjligt att be om tillåtelse att ta med fler än två husdjur. I så fall är det obligatoriskt att beställa slutstädning och en avgift på kr 300 tillkommer för varje extra husdjur.

3.9 Rökfria hus

Rökning är inte tillåten i semesterbostäder som klassificerats som rökfria. Om du röker utomhus måste du alltid ta bort cigarettfimparna. Varken VillaVilla eller husägaren kan dock garantera att rökning inte har förekommit i semesterbostaden tidigare, och därför tar varken VillaVilla eller husägaren något ansvar i detta avseende. Vid brott mot rökförbudet kommer hyresgästen att debiteras en avgift på minst kr 4500, även om VillaVilla förbehåller sig rätten att kräva ett högre belopp om det visar sig nödvändigt, se även punkt 5.1 nedan.

3.10 Nybyggda hus

Hyresgästen uppmärksammas särskilt på att gräs, buskar och liknande inte alltid hinner växa upp vid nybyggda semesterbostäder och att semesterbostadens trädgård och omgivningar därför kan verka kala.

3.11 Demobilder

Hyresgästen uppmärksammas särskilt på att det i vissa husbeskrivningar på www.villavilla.se visas demobilder, dvs. bilderna är inte från semesterbostaden i fråga utan från en liknande bostad. Hyresgästen bör därför alltid vara medveten om att möbler och andra inredningsdetaljer kan skilja sig från det visade huset.

Om demobilder har använts kommer detta att anges så långt det är möjligt i beskrivningen av det enskilda huset.

3.12 Tält, husvagnar osv.

Tält, husvagnar och liknande är inte tillåtna på eller i närheten av semesterbostadens tomt.

3.13 Buller

Buller från byggnation, grannar, militär, trafik eller liknande kan också förekomma i semesterhusområden och varken VillaVilla eller husägaren kan hållas ansvarig för sådana oljud.

VillaVilla vill påpeka att följande områden ligger i närheten av militära övningsområden: Blåvand, Ho, Vejers, Nr. Lyngby, Rømø.
Se även punkt 3.16 nedan.

3.14 Vägavstånd

Det kan vara längre vägavstånd än angivet i husbeskrivningen, då alla avstånd anges fågelvägen. Observera att öppettiderna för lokala butiker och restauranger kan variera och att de kan vara stängda under säsongen.

3.15 Parkering

Det är tillåtet att parkera på sommarbostadens parkeringsplats med det antal bilar som får plats på området, förutsatt att ingången till fastigheten är fri från hinder. Alla andra bilar ska parkeras på annan plats där de inte orsakar olägenheter eller besvär för grannarna eller övrig trafik. Vi hänvisar till gällande parkeringsregler.

3.16 Hänsyn

VillaVilla uppmuntrar till god grannsämja i området kring semesterbostaden, så visa hänsyn till grannar och andra gäster i området. Hyresgästen måste till exempel – som brukligt är – se till att det är lugnt kl. 22.00.

3.17 Avfallshantering

Avfallshanteringen, inklusive avfallssortering, ska utföras i enlighet med tillämpliga anvisningar och de sorteringsmöjligheter som finns i området. Om du inte uppfyller ovanstående krav kommer du att få betala en avgift på kr 650.

3.18 Elbilar

Elbilar får endast laddas i hus som har en uttag till elbilar, och endast en elbil får laddas åt gången. På villavilla.se är det möjligt att söka efter ett semesterhus med eluttag till bil.

Elbilar får inte laddas via de vanliga uttagen i semesterhusen.

4. Ångerrätt, avbokning och forsäkring

4.1 Ångerrätt

Enligt konsumentavtalslagen § 9, stycke 2, nr 2 finns det inte ångerrätt på avtal om logi. Se dock VillaVillas regler för avbokning nedan under punkterna 4.2 och 4.3.

4.2 Avbokning/ändring

Hyresgästen kan ändra/avboka sin bokning inom sju dagar från bokningsdatumet om det är mer än 4 veckor kvar till den planerade ankomsten.
Om hyresgästen vill ändra/avboka sin bokning och det har gått mer än 7 dagar sedan hyresgästens bokning gäller följande villkor:

Om det är mer än åtta veckor till den planerade ankomsten:
• Vid avbokning betalar hyresgästen en avbokningsavgift på 25 % av hyran.
• Vid ändring betalar hyresgästen en ändringsavgift på kr 1.500 (för bokningar gjorda före 14.7.2023 är ändringsavgiften kr. 650).

Om det är mindre än åtta veckor kvar till den planerade ankomsten:
• Bokningen kan inte ändras/avbokas utom i händelse av ett försäkringsfall (se mer under punkt 4.3.1 nedan).

Dessutom kan bokningar med planerad ankomst under efterföljande kalenderår ändras/avbokas gratis fram till den 31 oktober det innevarande kalenderåret, förutsatt att bokningen har gjorts direkt via villavilla.se eller direkt med VillaVillas bokningsteam via e-post eller telefon.

Om hyresgästen vill avboka eller ändra sin vistelse måste detta meddelas skriftligen på mail@villavilla.com, varefter VillaVilla kommer att bekräfta avbokningen/ändringen via e-post.

4.3 Trygghetsgaranti

I hyran ingår en trygghetsgaranti.

4.3.1 Avbokningsförsäkring

I trygghetsgarantin ingår en avbokningsförsäkring. Avbokningsförsäkringen gäller om hyresgästen måste avboka bokningen eller avbryta vistelsen före den planerade avresedagen bland annat på grund av följande:
• Dödsfall i den försäkrades närmaste familj
• Akut sjukdom eller skada hos den försäkrades närmaste familj
• Skilsmässa
• Komplikationer i förbindelse med graviditet
• Oväntad uppsägning av den försäkrade personen
• Brand eller inbrott i den försäkrades bostad
• Betydande förluster i den försäkrades eget företag till följd av inbrott, brand, bedrägeri, avtalsstridig arbetsnedläggelse osv.
• Obligatorisk närvaro som vittne eller jurymedlem

De fullständiga försäkringsvillkoren kan ses och läsas här och VillaVilla reserverar sig därför för att ovanstående lista inte är uppdaterad och/eller att särskilda villkor är knutna till det enskilda objektet.
Om hyresgästen behöver utnyttja försäkringen kan skadan anmälas online till Gouda på www.gouda.dk.

5. Skador och klagomål

5.1 Skador på hyresobjektet

Hyresgästen förbinder sig att behandla hyresobjektet på ett korrekt sätt. Hyresgästen ska återlämna hyresobjektet i samma skick som när det överlämnades, och hyresgästen är ansvarig gentemot hyresvärden för alla skador på semesterbostaden och/eller dess inventarier som orsakats under hyresperioden av hyresgästen eller någon annan som hyresgästen gett tillträde till hyresobjektet. Efter varje hyresgästbyte och innan nästa uthyrning påbörjas kommer servicekonsulten att göra en inspektion för att identifiera eventuella fel eller skador på semesterbostaden och/eller dess inventarier. VillaVilla förbehåller sig rätten att kräva ersättning för eventuella skador som hyresgästen orsakat på semesterbostaden, till exempel om hyresgästen röker i rökfria hus, om hyresgästen tar med sig husdjur in i hus där detta inte är tillåtet eller om hyresgästens otillbörliga användning av husets simbassäng, bastu och bubbelpool orsakar sådana skador eller långvarig rengöring/städning av semesterbostaden att husägaren och VillaVilla till följd av detta inte kan hyra ut semesterbostaden i fråga. Trygghetsgarantin, se punkt 4.3 ovan, omfattar också en allriskförsäkring som täcker de försäkringsbara skador på hyresobjektet som anges i försäkringen. Hyresgästens självrisk är för närvarande kr 1500 per skada. Om du som hyresgäst vill utnyttja försäkringen kan du kontakta servicekonsulten eller VillaVilla.

5.2 Personskada

Vistelsen i en av VillaVillas semesterbostäder och användningen av husets alla faciliteter och lekredskap, både inomhus och utomhus, sker på hyresgästens eget ansvar och varken VillaVilla eller husägaren kan hållas ansvarig för personskador i samband med vistelsen. Användning av loften sker på eget ansvar. Hyresgästen ska alltid kontrollera att loftstegar, studsmattor, gungor osv. är korrekt och säkert monterade före användning.

5.3 Klagomål

Om något fel upptäcks i den hyrda semesterbostaden förbinder sig hyresgästen att genast meddela husets servicekonsult, som ska försöka avhjälpa felet inom rimlig tid. Om semesterbostaden inte är tillräckligt städad vid hyresgästens ankomst förbinder sig hyresgästen att meddela semesterbostadens servicekonsult om detta inom 24 timmar efter ankomsten. Endast om felet inte kan avhjälpas inom rimlig tid har hyresgästen rätt till ersättning från VillaVilla och/eller husägaren. Om hyresgästen inte reklamerar felet på hyresobjektet inom en rimlig tid efter det att felet upptäckts förfaller hyresgästens krav på ersättning.

Skriftliga klagomål ska skickas till

VillaVilla
Livøvej 2A
DK-8800 Viborg

eller mail@villavilla.com

6. Force majeure

Om semesterbostaden inte kan ställas till hyresgästens förfogande på grund av omständigheter som är utanför VillaVillas och/eller husägarens kontroll, inklusive men inte begränsat till översvämning, brand, jordskalv, ingrepp från myndigheter, krig, terrorhot eller -handlingar, kravaller eller andra civila oroligheter, nationella nödtillstånd, revolution, embargon, handelskrig, epidemier, pandemier, gränsstängning eller nedstängning av avgränsade geografiska områden, frihetsinskränkningar, strejker eller andra arbetskonflikter, har VillaVilla och husägaren rätt att säga upp hyresavtalet, utan att hyresgästen kan hävda några rättsmedel för utebliven betalning i samband med detta – inklusive ersättning, proportionell rabatt eller naturaförmåner.

Vid uppsägning på grund av force majeure är varken VillaVilla eller husägaren skyldig att betala tillbaka redan betald hyra. Hyresgästen är därför fortfarande skyldig att betala den vid bokningen avtalade hyran, såvida hyresbetalningen inte redan har skett när det konstateras att uthyrningen är omöjlig på grund av force majeure. Varken VillaVilla eller husägaren kan hållas ansvarig gentemot hyresgästen på något annat sätt.

Dessutom kan varken VillaVilla eller husägaren hållas ansvarig om semesterbostaden och/eller tomten utsätts för insektsangrepp eller skadedjur eller i händelse av stöld.

7. Behandling av personuppgifter

VillaVilla samlar in och behandlar ett antal personuppgifter om hyresgästen. VillaVillas personuppgiftspolicy finns på VillaVillas webbplats www.villavilla.se/om-os/personalepolitik/.

8. Övrigt

8.1 Gruppresenärer

Ungdomsgrupper får inte hyra semesterbostäder hos VillaVilla. En ungdomsgrupp definieras som en grupp gäster som huvudsakligen är under 25 år.

Om ovanstående villkor inte följs kan VillaVilla, husägaren och/eller servicekonsulten avvisa gruppen vid ankomsten eller under vistelsen. Den hyra som hyresgästen har betalat återbetalas inte.

9. Tvister

Avtalet regleras av dansk lag.

VillaVilla är medlem i Feriehusudlejernes Brancheforening, som har inrättat en klagomålsnämnd för att hantera klagomål från hyresgäster som inte har kunnat hitta en tillfredsställande lösning med uthyrningsföretaget. Läs mer på www.fbnet.dk

Du kan också använda Europeiska kommissionens klagomålsportal online, vilket främst är relevant om du som hyresgäst är bosatt utanför Danmark. Du hittar klagomålportalen här: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

10. Fel

Alla uppgifter på VillaVillas webbplats och i VillaVillas övriga material är formulerade och utgivna under VillaVillas kännedom och så noggrant som möjligt. Med reservation för fel, ändringar, skrivfel med mera.

Version 1.0 senast uppdaterad den 15.8.2022