Rubjerg Knude Fyr

Fyrens historia

Från den 27 december 1900 till den 1 augusti 1968 hjälpte ljuset i Rubjerg Knude Fyr sjömän att navigera i mörker, dimma och dåligt väder. Uppförandet av fyren började i mars 1899 på kustens högsta punkt, 60 meter över havet och 200 meter inåt land.

Fyren själv är 23 meter hög och ljuset, som kunde ses från ett avstånd på upp till 42 kilometer, kom från dess egna gasverk, som försåg fyren med energi till både belysningen och driften av mistluren. Gasen byttes senare ut mot bensin, som i sin tur byttes ut mot el från ett likströmskraftverk.

Vad du kan uppleva på Rubjerg Knude fyr

Rubjerg Knude
fra skoven

Fyren idag

När man besöker Rubjerg Knude Fyr idag är det svårt att föreställa sig att den en gång var hem till tre män och deras familjer. Familjerna bodde i hus med trädgårdar mot öst, där de odlade olika grödor.

Fyrens personal bestod av en fyrmästare, en fyrassistent och en fyrvaktare, som tillsammans såg till att fyren sköttes både dag och natt. Gas skulle produceras, maskiner och motorer skulle passas, sand skulle tas bort från gårdsplanen och mellan havet och fyren, mistlurens urverk skulle dras upp och det skulle även linsapparaturens urverk var tredje timme. Dessutom skulle det hållas utkik efter skepp och olyckor.

San(d)slöst mycket sandflykt

Även om fyren byggdes 200 meter inåt land, har vinden under årens lopp blåst bort stora mängder sand så att kusten har kommit närmare fyren. För att motverka sandflykten planterades det sandråg och gräs på sanddynerna, men det resulterade bara i att sanddynerna samlade på sig ännu mer sand och växte sig så höga att det till slut inte gick att se fyrens ljus från havet.

1968 gav man upp kampen mot sanden och fyrens ljus tändes för sista gången. Idag står fyren helt oskyddad mot havet och det är bara en tidsfråga innan den välter ner på stranden.

Vanliga frågor om Rubjerg Knude fyr

När öppnar fyren?

Du kan besöka fyren året runt, när du vill.

Var finns fyren?

Strandfogedgården

Langelinie 2, Rubjerg

9480 Løkken

Hur mycket är inträdesavgiften?

Det är gratis att besöka fyren.

Fyret
sand

Fyrens fortsatta berättelse

Från 1980 användes fyren för att skapa grunden för ett museum om sand och sandflykt. Museet berättade historien om Rubjerg Knude Fyr, dess byggnation, driften av fyren och fyrens tekniska element såväl som historien om den eviga kampen mot sandflykt i Rubjerg.

Tyvärr satte sanden även stopp för detta äventyr, då museet var tvungen att ge upp kampen mot sandflykten 1992. 2002 tvingades museet tyvärr stänga för gott. Nu kan man istället besöka utställningen i Strandfogedgården bara två kilometer söder om Rubjerg Knude Fyr.

En ornitologisk pärla

För er som är fågelintresserade är landskapet omkring Rubjerg Knude väldigt speciellt och hem för många sällsynta fågelarter. 1978 gjordes den tidigare fyrpersonalens bostäder om och började användas av ornitologer, som mellan 1979 och 1980 observerade 274 av de 382 fågelarter som finns i Danmark på platsen.

Anledningen till att så många fågelarter håller till här beror på att landskapet omkring Rubjerg Knude också är hem till Danmarks största havtornssnår. Snåren skyddar små djur från större rovdjur, vilket gör det till en perfekt plats att bygga bo och leva på.

sandbanke