Fregatten Jylland

Utforska det längsta träskeppet i världen

Om du är i Danmark, oavsett om du är på semester eller på någon annan typ av resa, ska du definitivt planera in en avstickare till det längsta träskeppet i världen, den historiska fregatten Jylland. Semestrar du vid Östersjön eller gör ett stopp i Østjylland är också ett besök till fregatten ett måste.

Fregatten Jylland är idag ett museifartyg som restaurerats helt i originalskick och ger en direkt bild av sjömännens liv ombord.

Intressanta utställningar och en simulator för sjöslag är ytterligare höjdpunkter.

Ett sådant här skepp lockar också barn och är därför idealiskt för en familjeutflykt.

Klättring på fregatten Jylland
© fregatten Jylland
Fortøjninger

Fregatten Jylland på halvön Djursland

Fregatten Jylland ligger i en torrdocka i Ebeltofts museihamn. Själva Ebeltoft ligger på den södra spetsen av halvön Djursland på Østjylland, cirka 50 kilometer öster om Århus.

Århus är en central trafikknutpunkt som kan nås med såväl bil som med tåg eller flyg. Via Europavägarna E20 och E45 når du Århus på drygt tre timmar med bil från Köpenhamn, med tåg tar resan istället knappt tre timmar.

Du kan fortsätta resan till Ebeltoft från Århus med bil, tåg eller buss, och du får räkna med att det tar mellan en och en och en halv timme.

Museifartyget är både nöje och bildning för hela familjen

Fregatten totalrenoverades 1984 och är nu en del av ett maritimt museum som är byggt runt torrdockan där Jylland ligger.

Fartyget mäter 102 meter från för till akter, hon har en bredd på 13 meter och masten är 53 meter hög.

Ett informationscenter i utställningshallen berättar mer om denna fregatts spännande historia. Fregatten är den danska flottans sista skepp som byggdes av ek och på gamla dagar användes hon som kungaskepp och sommarboende för skolbarn från provinsen. Guiderna hjälper till att hålla de dramatiska händelserna levande på detta skepp.

Det är också möjligt för intresserade skeppsbesökare att ta en titt på tidigare tillverkningstekniker, eftersom det finns ett annex på anläggningen med ett träbåtsvarv, olika tillverkningsområden för olika skeppsdelar samt ett repslageri.

Föreställ dig livet på fregatten via information och upplevelser

Detta skepp imponerar redan från utsidan med det mäktiga, kopparklädda skrovet, vars storlek kunde mätas ordentligt först när fregatten kom in i torrdockan. Dessutom sträcker sig de tre masterna med mäktiga rår mer än 50 meter upp i luften. En överväldigande syn.

Medan du utforskar skeppet kan du också besöka besättningsutrymmena som restaurerats för att efterlikna originalen samt kabyssen och officerarnas mäss. Detta kommer att ge dig en bestående känsla av livet och atmosfären ombord, som ytterligare förstärks av information om fregattens dramatiska historia och visar varför fregatten har varit ett verkligt unikt krigsfartyg.

Imponerande är också de stora batteridäcken med sina 30 kanoner, fartygets huvudsakliga beväpning och det nedre trossdäcket, där en gång den 350 man starka besättningen sov i sina hängmattor. Längst ner finns stuvningsutrymmet, förrådsutrymmet för förbruknings- och förvaringsvaror samt maskinrummet.

Skeppet byggdes som krigsfartyg och fick senare flera hytter för kungen och hans följe på övre däck och seglade därefter på världshaven som representant för det danska kungariket.

Därmed ger fregatten ett autentiskt intryck av livet på däck från den enkla sjömannen till det representativa kungaparet.

Fregatten Jylland i Ebeltoft på Djursland
kanon på fregatten

Ett fartyg vid övergång från segelfartyg till motorfartyg

Fregatten Jylland är ett fartyg som demonstrerar den tekniska övergången från framdrivning med hjälp av vind till motordrift. Hon är ett trähybridfartyg utrustat med både segel och ångmotor. Skeppsbyggnadsmässigt är skeppet en absolut teknisk höjdpunkt. Här var den tidigare konstruktionstekniken inte tillräcklig för att tillräckligt kunna absorbera de statiska krafterna i ett så stort träskepp, så därför måste hon dessutom säkras och stödjas med olika förstärkningar.  

En viktig del av utrustningen i aktern är propellern, vilken också är en teknisk kuriositet. När fartyget kördes av maskinkraft sänktes propellern ner i vattnet, men när fartyget gick för segel togs propellern upp i skrovet för att minska motståndet i vattnet och för inte påverka manövrerbarheten. Denna tvåbladiga propeller gjöts om enligt originalet och monterades på den ursprungliga propelleraxeln.

Den riktiga höjdpunkten är att här kan du själv vara aktiv

På detta skepp kommer du att erbjudas möjligheten att själv få prova på livet på de stora haven för mer än 100 år sedan.

Till exempel kan du ladda en 14 kilo tung kanon, men under den efterföljande kanonshowen är det nog bäst att du håller för öronen.

Den som är modig kan tillsammans med en instruktör klättra upp i den 23 meter höga riggen.

Extra kul för barnen är skattjakten med hjälp av Kalle Krudts skattkarta.

Dessutom kan du arbeta med loggboken och testa på att sätta segel och göra knopar.

Denna roliga aktivitet avrundas av interaktiva spel och inte minst genom simulering av sjöslag, vilket också fascinerar barnen. Här kan du på ett verklighetstroget sätt uppleva hur kanonerna dundrade och däcket skakade under slaget 1864. Du kan också ta befälet under Slaget vid Helgoland, känna lukten av tjära och förstås vinna slaget på slutet.

Avslutningsvis kan du också följa med på en seglats i Ebeltoftbukten med den gamla konvojbåten, ”barkassen”.  

Speciellt under semestern pågår regelbundet sådana speciella aktivitetsprogram för barn.

Så vad kan man då dra för slutsats av fregatten Jylland? Fregatten Jylland erbjuder en alldeles särskild upplevelse

Fregatten Jylland erbjuder som museifartyg inte bara en oförglömlig upplevelse som är värd att upptäcka utan de många intressanta uppgifterna och berättelserna om skeppet är spännande och imponerar även på barn.

De många aktiviteterna erbjuder mycket nöje men också en intensiv upplevelse från den tid då fartyget seglade på de stora haven. Detta gör historien levande, vilket gör att minnena bevaras under lång tid.

Nat ved Fregatten Jylland
©Jesper Maagaard