”Hej Ekot!” – En utflykt till Ekkodalen

Med sina 12 kilometer är Ekkodalen Bornholms längsta sprickdal. På sina bredaste ställen når den 60 meter och den har mycket mer att erbjuda en bara ett bra eko.

Ekkodalen på ön Bornholm

Nästan exakt mitt på Bornholm ligger sprickdalen Ekkodalen. Ta motorväg 38 och vid Åkirkeby tar du av norrut på Almindingsvej. Använder du GPS slår du in dessa koordinater: 55° 6′ 33,8″ N, 14° 54′ 6,7″ E.

Från Styrtebakkerne till Ekkodalen

Tidigare kallades sprickdalen ”Styrtebakkerne”, men tack vare det enastående ekot på många ställen i dalen har namnet Ekkodalen blivit etablerat, d.v.s. Ekodalen. 

Bornholm natur
Ekkodalen Klipper

Hur uppstod sprickdalen?

Rörelser i jordskorpan gjorde att en spricka uppstod i berggrunden och sedan fick erosionen gravsänkan att fördjupas och vidgas. Detta skapade också de branta klippväggarna som är typiska för en sprickdal. Dessutom uppstod så kallade diabasgångar, d.v.s. sprickor, som fylldes med magma från jordens inre. Under kvartärperioderna gled också glaciärerna undan och lämnade efter sig repor på vissa stenar och klippor, som fortfarande kan ses idag. 

Ekkodalen för turister

Ropa mot klipporna, och klipporna ropar tillbaka. Därför är det inte konstigt att Styrtebakkerne blev Ekkodalen. Men Ekkodalen har mer att erbjuda än bara ett fint eko.

Gamleborg

På en kulle i den norra delen av dalen ligger den gamla borgen ”Gamleborg” från 800-talet, som arkitektoniskt påminner om fornborgarna och Torsburgen på Gotland. Den sex meter höga och 275 meter långa muren av små stenblock och makadam är fortfarande i rätt gott skick. Muren behövde endast byggas väster om anläggningen, eftersom de andra sidorna av borgen skyddades av de branta sluttningarna. Även spår av vallgraven, som tidigare löpte runt hela borgen, kan fortfarande ses idag. Huvudporten i borgens norra del är välbevarad, och spår från ett fyrkantigt torn precis i närheten av vallgraven finns fortfarande kvar. I den sydvästra delen av borgen kan man se spår av ytterligare en port, förmodligen med en vindbrygga, och nordväst om det muromgärdade området finns rester kvar av den gamla brunnen.

Slottsruinen Lilleborg

I utkanten av Ekkodalen hittar du också Lilleborg från 1100-talet. Den ligger på en cirka 16 meter hög kulle, som under medeltiden var helt omgiven av Borreso-sjön. Då kunde du endast nå slottet via vindbryggan. På 1200-talet brändes slottet ner till grunden i konflikten mellan prins Jaromar II och ärkebiskop Jakob Erlandsen. Idag kan vi alltjämt beundra Lilleborg som en stolt slottsruin.

Hittar Ekkodalen
Besöker til Ekkodalen

Ytterligare höjdpunkter i Ekkodalen

Vid södra änden av dalen kan du beundra klippblocket Dronningestenen. Det är en stor sten som flyttades till denna plats under istiden. Från Loklippen kan du njuta av en vidsträckt utsikt mot sydost över Vallensgårdsheden ända bort till fyren Dueodde Fyr.

Så vad kan man dra för slutsats av Ekkodalen? Fantastiska landskap, ett eko och många sevärdheter

En utflykt till Ekkodalen lönar sig. Här kan du inte bara njuta av panoramautsikten från Vallengårdsheden till Dueodde Fyr utan också upptäcka olika historiska byggnader och det häftiga ekot i sprickdalen. Också som vandrare kommer du att uppskatta Ekkodalen. Ta några timmar för att utforska alla sevärdheter och landskap i Ekkodalen.

Utsikt Bornholm