Den Tilsandede Kirke

Under den våldsamma sandflykten som uppstod på grund av vandrande sanddyner under 1700-talet blev kyrkan sydväst om Skagen den ”igensandade kyrkan”. På danska: den tilsandede kirke. På grund av igensandningen kunde byggnaden inte längre användas som kyrka, men istället fungerar en del av denna kyrka idag som sevärdhet.

En blick på kyrkans historia

Den ”tilsandede kirke” uppfördes i slutet av 1200-talet som Skagenkyrkan Sankt Laurentii. Kyrkan byggdes av murtegel och taktegel och hade det typiska klosterformatet. Kyrkan hade 38 kyrkstolar och var på sin tid den största kyrkan i Vendsyssel. I det gotiska långskeppet fanns trappgavlar, ett välvt tak, en förhall och en sakristia. Kyrkan hade också ett altar i sengotisk stil med ett smitt galler och runt kyrkogården fanns en tegelmur.

Vad du kan uppleva i Den Tilsandede Kirke

Den tilsandede kirke

Kyrkans igensandning

När kyrkan byggdes var den omgiven av ängar och fält, men sandflykten under 1700-talet ledde till att de vandrande sanddynerna allt mer sandade igen kyrkogårdsmuren. Efter häftiga stormar måste ingången regelbundet skyfflas fri från sand. Denna insats var för mycket för samhället och kyrkan övergavs år 1795. Medan mittskeppet revs, lät man tornet stå kvar som sjömärke. Därför vitkalkades det också. Från 1816 sköttes kyrkan av Det Kongelige Danske Fyrvæsen och år 1903 k-märktes den och har sedan dess skötts av Nationalmuseet. Man tror att kyrkans golv och gravstenar av sekulära och kyrkliga dignitärer fortfarande finns kvar under sanden.

Kyrkan som utflyktsmål

Besöker du Skagen hör också ett besök till den tilsandede kirke till. Tornet har många intressanta historier att berätta, vilket också inspirerade Hans Christian Andersen till berättelsen ”En historia från sanddynerna”. Kyrkans inventarier finns delvis i Skagens nya kyrka från år 1841, men också i Århus domkyrka. Många av kyrkans stenar användes också i bostadshus i Skagen, såsom i målaren Laurits Tuxens villa.

Den tilsandede kirke
Tilsandede Kirke i Nordjylland

Så vad kan man dra för slutsats av den tilsandede kirke? Ett kyrktorn med historia

Ibland skrivs historien av människan, men ibland också av naturen. Den tilsandede kirke i Skagen är ett dokument över naturens krafter. Den lär oss att ha respekt för naturen. Trots detta har tornet stått pall för tidens gång och blivit ett spektakulärt utflyktsmål.

Solnedgång ved den tilsandede kirke