Danmarks Flymuseum

Få en flygande start på semestern med ett besök på Danmarks Flymuseum. Utforska det 7 200 m2 stora museet med fler än 70 luftfartyg. Här hittar ni glidflygplan, jaktflygplan, helikoptrar och veteranflygplan i både äldre och nyare modeller. Det äldsta fartyget är från 1911 och det nyaste från 2010.

Danmarks historia får vingar

Som sagt har museet fler än 70 flygplan på sin inventarielista. Samlingen är bred och innefattar modeller som skapades i början av 1900-talet och som är mycket mer experimentella och primitiva än de högteknologiska jaktflygplan som museet också ställer ut. Av hela samlingen ställs cirka 60 av luftfartygen ut. Resten av samlingen står i förvar eller genomgår restaurering, som också är en stor del av museets arbetsuppgifter.

Vad du kan uppleva på Danmarks Flymuseum

Flymuseet i Stauning
flymuseum
© Danmarks Flymuseum

Temautställningar

Flygplansutställningen kompletteras av temautställningar och effekter som ska hjälpa till att förmedla Danmarks flyghistoria och sätta utvecklingen av luftfartyg i perspektiv. Temautställningarna skapas av museets frivilliga medarbetare eller i samarbete med institutioner och engagerade privatpersoner med stora kunskaper inom ett visst område av flyghistoria och flygplansutveckling.

Några av temautställningarna är permanenta. Till exempel kan man alltid lära sig mer om de flygplan som störtade ner i Ringkøbing Fjord under andra världskriget, eller undersöka det danska luftvapnets roll i operationerna på Grönland. Är ni väldigt flygintresserade kan det också vara en idé att planera ert besök efter flyghistoriens höjdpunkter. Med utgångspunkt i dessa skapar museet särskilda temautställningar, som det t.ex. gjorde i samband med 100 årsjubileet av Bröderna Wrights första flygning.

Propellrar, modeller och motorer

Det är inte bara de många flygplanen som är museets stjärnor. Danmarks Flymuseum har nämligen även en stor samling av modellflygplan. De nästan 1 000 modellerna ställs ut i skift i museets 10 utställningsmontrar och består av små, detaljerade avbildningar av riktiga flygplan. En stor del av museets samling har donerats av Oskar Nielsen, en pensionerad skolföreståndare som har tillbringat 25 år åt att bygga 448 modeller.

Museet ställer även ut en större samling av flygplansmotorer. Några av dessa ställs ut hela, några är isärplockade och andra är delade på mitten för att ge en bättre förståelse av hur denna del av ett flygplan fungerar. De många motorerna ger en god inblick i hur motorkonstruktionen har utvecklats från när de knappt kunde få flygplanen att lyfta till idag, när vissa flygplan kan flyga med mer än två gånger ljudets hastighet.

35 propellrar ställs ut på Danmarks Flymuseum. De flesta av propellrarna är av trä och berättar något speciellt om flygkultur eller flyghistorien. En av museets propellrar var reservpropeller för svensken Per Albin Ahrenberg, när han försökte flyga från USA över Grönland, medan en annan propeller är från den första KZ-maskinen, byggd 1937.

Danmarks fly
© Danmarks Flymuseum
Gult fly
© Danmarks Flymuseum

Årets aktiviteter och evenemang

Danmarks Flymuseum tar inte emot något statligt ekonomiskt stöd. Därför deltar museet i många offentliga evenemang, där det hyr ut flygplan och annan utrustning. På detta sätt säkras museets ekonomiska överlevnad och dess möjlighet att restaurera veteranflygplanen. Museet har under många år ställt sina flygplan till förfogande när Flygvapnet har öppet hus, och hållit flyguppvisningar i samarbete med Roskilde Lufthavn en gång vartannat år. Ett annat speciellt evenemang är de årliga flygkvällarna, där piloter med anknytning till museet ger de flygdugliga fartygen luft under vingarna till besökarnas stora förtjusning. Ni kan läsa mycket mer om museets aktiviteter och evenemang här.

Museets historia

Inspirationen till Danmarks Flymuseum uppstod under Veteran Flyklubbens resa till England 1971. Det är en klubb för personer som är intresserade av veteranflygplan. I England inspirerades gruppen av ett besök på en flygplats norr om London, som hade en stor samling av veteranflygplan, och enades snabbt i frågan: ett sådant museum skulle man även kunna ha hemma i Danmark. Sex år senare, 1977, öppnade den första utställningshallen i Stauning Lufthavn och sedan dess har stödet bara vuxit.

flymuseum