Asserbo Slotsruin

Asserbo Slot på Själland var från början ett kloster. Byggnaden omges av ett vackert naturlandskap och bär på spännande historier om munkar och adliga, men också om eld- och sandvandringar.

Slottsruinens historia

Asserbo donerades på 1100-talet av biskop Absalon till munkarna i kortorden. Byggnaden gavs senare till cisterciensmunkarna. Asserbo blev en kunglig bostad år 1560. På grund av sandflykt behövde slottet dock utrymmas i slutet av 1660-talet. Först år 1849 frilade Frederik VII ruinerna. Vallgraven fylldes av den utgrävda sanden. År 1972 öppnade Nationalmuseet de återupprättade byggnaderna för besökare. 

Vad du kan uppleva på Asserbo slottsruin

Asserbo
Natur Asserbo

Vad bestod slottet av?

Asserbos ruiner ger en idé om den imponerande byggnad som en gång stod här. Asserbo Slot bestod av en huvudbyggnad med ett torn och källare samt några korsvirkeshus. Golvet var gjort av stora stenar, så kallad munksten, i alla byggnader. I norr låg en vindbrygga över vallgraven.

Adress

Asserbo ligger på Nordsjälland. Från Köpenhamn åker du nordväst på väg 16. Restiden är runt 52 minuter. Från Roskilde kan du köra via väg 211 till slottsruinerna på 48 minuter.

Asserbo 3360
Danmark

Du kan läsa mer om slottsruinens historia här

ruin