Kopiera texten från den vänstra rutan till den högra rutan.